Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri

Gayrimenkul  Değereleme 

Devletin en önemli gelir kaynaklarının başında gayrimenkul sektöründen elde edilen vergiler gelmektedir. Bunun mümkün olabilmesi  için mülkiyetin tescili ve gayrimenkulün değerinin tam olarak tespit edilmesine ihtiyaç vardır. Değerleme departmanımız  birlikte çalışmakta olduğumuz partnerlerimizle birlikte klasik değerleme hizmetleri yanında yatırımcı ve iş geliştirme kuruluşlarına proje geliştirme, fizibilite, pazar araştırması, en etkin en verimli  kullanım analizi ve kurumsal gayrimenkul yönetim danışmanlığı, Yabancı Kurum ve kişilere yatırım danışmanlığı, şirkete ait duran varlıkların tespiti ve değerlemesi konularında sonuç odaklı hizmet vermektedir. Büyük ölçekli  gayrimenkul yatırımlarının kar-zarar olasılıklarının öngörülebilmesinde profesyonel danışmanlık hizmetinin önemi son derece önemli hale gelmiştir.

Değer Tespit Hizmetleri

 • Farklı niteliklerdeki gayrimenkullerin değer ve kira tespiti
 • Gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlemesi
 • GYO Portföylerinin SPK tebliği uyarınca değerlemesi Danışmanlık Hizmetleri
 • Kurumsal Gayrimenkul Yönetim Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Periyodik Proje İlerleme Raporları
 • İhale süreci yönetimi danışmanlığı
 • Yer Seçimi – Lokasyon Analizleri, Bölgesel Analizler ve Raporlama
 • Fiyat – Pazar Araştırmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Pazar analizleri ve sektör araştırma raporları
 • Yatırımların karlılık analizi
 • Proje şerefiyelendirme çalışmaları
 • Periyodik değer tespit ve değişim analizleri
 • Coğrafi Bilgi Sisteminden faydalanılarak vergiye esas değer tespit çalışmaları
 • Proje Değerleme Çalışmaları Kat Karşılığı tespiti
 • Arsa payları tespiti
 • Pazar Araştırmaları
 • Bağımsız Uzman Görüşü
 • Kira Araştırmaları Kentsel Dönüşüme Yönelik Hizmetler
 • Mevcut durum değer tespit çalışmaları,
 • Katılım değerinin tespiti,
 • Arsa Payları dağılımı tespiti,
 • Finansal modelleme,
 • Kentsel dönüşüm sınırları üzerinde geliştirilebilecek yeni projelerin “En etkin ve en verimli kullanım değeri” analizi
 • Karar verilen projenin değerlemesi, dağıtım modelinin belirlenmesi ve dağıtım değerinin bulunması ile dağıtım teklif listelerinin hazırlanması.
 • Verilerin coğrafi bilgi sistemine uyumlu hale getirilmesi.

Hizmet Konularımız

 • Arsa –  Arazi ,Tarla
 • Konut – Villa – Yalı
 • Sanayi Tesisleri – Lojistik Alanlar , Akaryakıt istasyonları , Alışveriş Merkezleri , Sağlık Tesisleri , Eğitim Tesisleri , Turistik Tesisler , Liman ve Marinalar
 • Proje Değerlemesi
 • Kira Değer Tespiti
 • Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydalar