Gayrimenkul Hukuk Hizmetleri

Gayrimenkul Hukuk ve Danışmanlık Hizmetleri

 

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku Ülkemizdeki eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku içerisinde bir çok detay ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Maksven Gayrimenkul . gayrimenkul hukuku kapsamında  müşterilerine destek vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku Hizmetleri

 1. Ecrimisil davaları
 2. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
 3. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 4. İpotek ihtilaflarından doğan davalar
 5. İstihkak davaları
 6. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 7. Kamulaştırma davaları
 8. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 9. Kira bedelinin tespiti davaları
 10. Önalım (şüfa) davaları
 11. Tapu iptal ve tescil davaları
 12. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 13. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 14. Tahliye davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti
 3. Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
 4. Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti
 5. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
 7. Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma  ve değerlendirme
 8. Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık takipleri
 9. Hukuki durum tespit raporlaması ( Due Dilligence )
 10. İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 12. İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 13. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 14. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

Maksven, gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 3. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 4. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 5. Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
 6. Türkiye’deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri
 7. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti
 8. Yönetim planı hazırlanması