KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TESBİT YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE RAPOR ÇEŞİTLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TESBİT YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE RAPOR ÇEŞİTLERİ

Ülkemizde tespit raporlarının belirlenmesinde 3 yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemler kullanıldıkları yerler itibariyle farklılıklar gösterir. Bu yöntemler ;

  • HIZLI TESPİT

Resmi bir tespit yöntemi olmayıp yapı ve deprem konularında uzman deneyimli mühendislerin yapılar hakkında gözlemlerine dayanarak yaptığı tespit çalışmalarıdır. Bu tarz tespit çalışmalarında etüt çalışması yapılayarak sadece taşıyıcı sistemler, çevresel faktörler ve binanın genel durumu incelenerek raporlanmaktadır. Genel amaçlı bilgi edinme ve binanın size verdiği öncü risk uyarılarına karşı önlem almayı mümkün kılmak adına yapılmaktadır.

  • ORTA SEVİYELİ TESPİTLER

6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüşümü hakkında mevzu bahis olan kanun ve uygulama yönetmeliği ile riski yapıların tespit esaslarına göre yöntem belirlenmektedir. Burada amaçlanan yapının kentsel dönüşüme girecek kadar risk içerip içermediğinin tespit edilmesidir. Bu yöntemde yapının en altından en az 5 adet karot ( sertleşmiş beton örneği ) alınarak yapının beton dayanıklılığı, en az 3 adet kolon donatı sıyırması ve yine en az 3 adet kolon donatı okuması yapılarak kolon sistemindeki donatı miktarı belirlenmektedir. Kat maliklerinin talebine göre kentsel dönüşüm kanunu kapsamında zemin etüt çalışmaları da eklenmektedir. Bu yöntem ise yapının genel durumu ve yapının fiziksel şartlarına göre kendi yükü ve deprem gibi dış etkenlere dayanıklılığı hakkında bilgi vermek için kullanılır. Kentsel dönüşüm sürecine girecek bir yapı içinde bilgi amacı da taşıyan bir yol haritası çıkarmak yanında belediye ve çevre şehircilik müdürlüklerine sunulması amacıyla da zemin etüdü ile birlikte sunulabilecek bir tespit raporudur.

  • KAPSAMLI TESPİTLER

Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili olarak yapılan detay tespit işlemleridir. Bu tespit yönteminde binanın her katından en az 2 adet karot alınmaktadır. Kat maliklerinin talep etmesi durumundan rapor kentsel dönüşüm kapsamında resmi kurumlara da sunulacaksa ayrıca etüt çalışması da eklenmektedir. Yapının fizikse durumunun tespiti ve kentsel dönüşüm süreci için bir yol haritası çıkarmada kullanılan en detaylı yöntemdir.

bir yorum bırakın